O mnie

Pragnę polecić Państwu usługi mojej Agencji Turystycznej w zakresie przygotowania programów wycieczek do Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry i Słowenii, a także organizacji noclegów, jak również pobytu na miejscu. Posiadam bogate doświadczenie w obsłudze wycieczek w systemie objazdowym, pobytowym i specjalistycznym.

Naszą  specjalizacją jest Chorwacja - kraj bardzo bliski memu sercu, mogę powiedzieć: druga Ojczyzna... W Chorwacji spędziłam dzieciństwo, nauczyłam się języka, poznałam mentalność i kulturę chorwackiego narodu. Dziś z przyjemnością służę swoją wiedzą i doświadczeniem polskim turystom w poznawaniu tego pięknego i gościnnego kraju.
Agencja Turystyczna travelCRO serdecznie zaprasza do współpracy!

Zuzanna Brusić

* * *
OŚWIADCZENIE

Niniejszym pragnę oświadczyć, że firma Turisticki Obrt Travelcro (Agencja Turystyczna Travelcro), której jestem właścicielką i która reklamuje swoje usługi m.in. za pośrednictwem firmowej strony: www.travelcro.com, nie ma żadnych powiązań właścicielskich, finansowych, biznesowych, ani żadnych innych z podmiotem wykorzystującym domeny o podobnej nazwie (mimo podobieństwa loga): www.travelcro.de, www.travelcro.pl, www.travelcro.net. Firma Turisticki Obrt Travelcro nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania powyższego podmiotu ani podmiotów z nim związanych i nie będzie rozpatrywać jakichkolwiek reklamacji czy roszczeń innych niż wynikające z jej własnej działalności.

Ovim putem izjavljujem da firma Turistički Obrt Travelcro koje sam vlasnica i koja reklamira svoje usluge između ostaloga na službenoj stranici: www.travelcro.com, nije na nikakav način povezana vlasništvom, financijski, poslovno te Itako drugačije sa subiektom koji koristi domenu o sličnom nazivu (bez obzira na sličnost loga): www.travelcro.de, www.travelcro.pl, www.travelcro.net. Firma Turistički Obrt Travelcro Ne snosi nikakvu odgovornost za djela navedenog subjekta te subjekata sa njim povezanih i neće primati i razmatrati ikakve reklamacje ili zahtjeve i tražbine druga nego ona koja su rezultat vlastite djelatnosti.

To whom it may concern. I hereby declare that the company I own - Turisticki Obrt Travelcro (Touristic Agency Travelcro), which advertises its services via website: www.travelcro.com, is not in any way (despite the similarity of logo), neither by ownership, business partnership, financially nor in any other way associated with the business entity, which uses internet domains of similar name: www.travelcro.de, travelcro.pl, www.travelcro.net. Turisticki Obrt Travelcro would not be responsible for any activities of the above mentioned business entity or entities being associated with it and would not be liable for complaints or claims other than those resulting from its own activity.

Ich erkläre hiermit, dass das Unternehmen Turisticki Obrt Travelcro (Reisebüro Travelcro), dessen Eigentuemerin ich bin,seine Dienste über die eigenbe Website des Unternehmens: www.travelcro.com anbietet, keinerlei finanzielle, geschaeftliche oder andere Beziehungen unterhaelt, sowie keinerlei Eigentumsverhältnisse zum Betreiber besitzt, der die Domänen  mit aehnlicher Bezeichnung (trotz Ähnlichkeit des Logos) www.travelcro.de, www.travelcro.pl, www .travelcro.net, unterhaelt. Das Unternehmen Turisticki Obrt Travelcro haftet nicht für die Handlungen dieser Firma oder Firmen, die mit ihr in Verbindung gebracht werden und wird keine Reklamationen oder Ansprüche anderer als die aus dem eigenen operativen Geschäft entstandenen, pruefen.